Podstawowe zasady projektowania instalacji gazowych

projektowania instalacji

Instalacja gazowa występuje w większości domów. To najbardziej popularny sposób ogrzewania budynku, kuchenki, a także wody. Aby sieć gazowa działa bezpiecznie, potrzebny jest odpowiednio skonstruowany projekt. Tym zajmują się specjalistyczne firmy, tworzące schemat wewnętrznej instalacji gazowej. Co powinien zawierać projekt takiej instalacji? Jakie są podstawowe zasady jego projektowania?

Jak się projektuje instalacje gazowe?

Instalacja gazowa domu jednorodzinnego to zespół przewodów i urządzeń prowadzonych z zewnątrz i do wnętrza budynku. Składa się z przyłącza poprowadzonego od gazociągu, korka głównego oraz dopływu rozdzielczego. Dodatkowo w instalacji gazowej występuje również szafka gazowa, pion i przewody użytkowe. Właściwie skonstruowany projekt powinien zawierać warunki przyłączenia do sieci gazowejoraz sprecyzowaną opinię kominiarską. Co więcej, profesjonalny projekt instalacji gazowej musi mieścić dokładny wykaz wszystkich przewodów. Należy tutaj uwzględnić ich średnicę, rodzaj, a także przebieg. W projekcie powinien znaleźć się także plan usytuowania odbiorników gazu i zaworów odcinających. Odpowiedni projekt powinien zawierać parametry sprawnej wentylacji i odprowadzania spalin, na które należy zwrócić szczególną uwagę, decydując się na instalację gazową.

O czym pamiętać projektując instalację gazową?

Projektując instalację gazową, należy zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii. Po pierwsze – instalacja musi być funkcjonalna, dlatego powinna być dostępna podczas wszelkich prac konserwacyjnych. Warto, by projekt był tak skonstruowany, by przed wejściem rury gazowej w ziemię został wprowadzony dodatkowy zawór odcinający. Jednak najważniejszą zasadą, jaką powinien kierować się każdy projektant, jest zgodne z typem gazu poprowadzenie rur. W przypadku gazu ziemnego rury muszą być poprowadzone pod sufitem, natomiast rury z płynnym gazem powinny znajdować się przy posadzce.