Projektowanie przyłączy gazowych

przyłącza gazowe

Zajmujemy się projektowaniem przyłączy gazowych, czyli odcinków sieci gazowej od gazociągu zasilającego do armatury odcinającej (przepustnicy i zasuwy). Przyłącze gazowe ma na celu przyłączenie urządzeń lub instalacji do sieci gazowej. Pełna definicja podana jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego. W związku z dużym zagrożeniem, jakim jest gaz, przyłącze gazowe musi zostać wykonane zgodnie z zasadami określonymi przez przepisy prawa.

Dlaczego potrzebny jest profesjonalny projekt przyłącza gazowego?

Instalacje gazowe wraz z przyłączami gazowymi muszą być wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem, wykonanym przez profesjonalistów, którzy doskonale znają przepisy prawne dotyczące systemów gazowych. Nasi projektanci to specjaliści o wysokich kompetencjach, którzy doskonale poradzą sobie ze wszystkimi aspektami projektu – tak, by zaprojektowana instalacja gazowa z przyłączem gazowym spełniała wszelkie wymagania. Sporządzane przez nas projekty powstają zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci gazowej oraz z pozwoleniem na budowę lub rozbudowę instalacji gazowej.

Jak uzyskać zgodę na wykonanie przyłącza gazowego?

Warunkiem otrzymania zgody na przyłącze gazowe jest złożenie wniosku do przedsiębiorstwa gazowniczego (odpowiedniego dla lokalizacji) o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej. Musi on zawierać przede wszystkim informacje o planowanym terminu rozpoczęcia odbioru gazu, przewidywanym rocznym zapotrzebowaniu na paliwa gazowe oraz o mocy przyłączeniowej. Pomagamy naszym Klientom w wystosowaniu takiego pisma, a także dostarczamy informacje o technicznych aspektach przedsięwzięcia, które muszą znaleźć się we wniosku. W załącznikach do dokumentu muszą znaleźć się również oczywiście odpowiednie projekty, np. zagospodarowania działki.

Po otrzymaniu dokumentu od przedsiębiorstwa gazowniczego, który określa warunki przyłączenia instalacji do sieci gazowej, następuje czas na zawarcie umowy z dostawcą gazu. Po podpisaniu umowy z przedsiębiorstwem gazowniczym nasza firma otrzymuje zielone światło, by wykonać na Państwa zlecenie projekt przyłącza gazowego. Natomiast by sporządzony przez nas projekt mógł zostać zrealizowany, należy postarać się o pozwolenie na budowę.