Projekt sieci gazowej

sieć gazowa

W naszej firmie można zamówić projekt sieci gazowej – zarówno średniego, jak i wysokiego ciśnienia, w tym również sieci przemysłowej, rozprowadzającej oraz rozdzielczej. Zajmujemy się nie tylko zleceniami dotyczącymi nowych instalacji, lecz także projektowaniem remontów sieci gazowych. Podczas sporządzania dokumentów uwzględniamy optymalizację kosztów budowy i późniejszej eksploatacji sieci. Otrzymujemy liczne zlecenia dotyczące wykonania projektu sieci gazowej z województwa wielkopolskiego, zwłaszcza z Poznania, a także z wielu innych terenów Polski.

Nad projektowaniem sieci gazowych pracują u nas doświadczeni specjaliści, którzy w trosce o bezpieczeństwo przyszłych użytkowników pilnują, aby wszystko zostało sporządzone zgodnie z oficjalnymi wskazówkami oraz przepisami prawa. Zwracamy również uwagę na to, aby proponowana przez nas technologia była kompatybilna z zastaną infrastrukturą.

Czym jest sieć gazowa?

Sieć gazowa, w przeciwieństwie do instalacji gazowej, leży poza granicami posesji lub poza budynkiem, do którego doprowadzany jest gaz. Znajduje się ona pod ziemną ze względów bezpieczeństwa. Funkcją gazociągu jest dostarczanie i rozprowadzanie gazu, a jego właścicielem jest dostawca paliw – przedsiębiorstwo gazownicze. Na sieć gazową składają się przewody i armatura gazowa. To właśnie do gazociągu podłączane są instalacje i urządzenia gazowe. Jak zostało wspomniane, wyróżnia się sieci wysokiego oraz średniego ciśnienia, które różnią się zastosowaniem.

Projekty remontów uzbrojenia sieci gazowych

Wykonujmy również projekty remontów uzbrojenia sieci gazowych. Z czasem armatura oraz rury osłonowe niszczeją w wyniku naturalnej eksploatacji, dlatego konieczne staje się przeprowadzenie prac serwisowych lub profilaktycznych, jeśli stan instalacji nie doprowadził jeszcze do awarii. To samo dotyczy stacji gazowych, dlatego wykonujemy na Państwa zlecenie również projekty remontu stacji gazowych. Wszystkie tego typu remonty muszą jednak być przeprowadzane zgodnie z przepisami prawnymi, dlatego zleca się sporządzenie projektów remontowych profesjonalistom –  certyfikowanym i doświadczonym projektantom, jakich można spotkać w naszym biurze projektowym.