Blog

infrastruktura gazowa

Projektowanie stacji gazowej, a kwestie bezpieczeństwa

Infrastruktura przesyłowa służąca do dystrybucji gazu składa się z wielu komponentów, obejmując elementy takie jak główne magistrale rozprowadzające paliwo, gazociągi zasilające i rozdzielcze, a także przyłącza dochodzące bezpośrednio do poszczególnych odbiorców. Za transport gazu odpowiadają również urządzenia magazynujące oraz wymuszające przepływ, a także dbające o utrzymanie jego odpowiednich parametrów, takie jak tłocznie gazu podwyższające ciśnienie oraz stacje gazowe. Przekonajmy się, czym są i sprawdźmy, jak zapewnia się bezpieczeństwo ich działania.

Czytaj więcej

dystrybucja gazu w domu

Co zaliczamy do infrastruktury gazowej?

Gaz to paliwo o wysokiej kaloryczności i jednocześnie niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza, ponieważ zawiera stosunkowo niewielkie ilości substancji, mogących stanowić realne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Jest on w największym stopniu wykorzystywany do celów pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej, zarówno w energetyce kwalifikowanej, jak i poszczególnych przedsiębiorstwach. Służy również jako istotny surowiec dla przemysłu chemicznego. Jego odbiór, przechowywanie oraz dystrybucja wymaga jednak stworzenia odpowiedniej infrastruktury gazowej. Przekonajmy się, co ją tworzy i sprawdźmy, jakie są jej rodzaje.

Czytaj więcej

projekt

Projektowanie kotłowni gazowej krok po kroku

Korzystanie z urządzeń grzewczych zasilanych gazem jest nie tylko ekologiczne, ponieważ jego spalanie nie wiąże się z emisją substancji tworzących smog oraz przyczyniających się do zagrożenia dla zdrowia w takim stopniu jak używanie węgla lub drewna, ale również gwarantuje wysoki komfort użytkowania wynikający z prostej obsługi i braku konieczności systematycznego uzupełniania zapasu opału, pozbywania się popiołu czy czyszczenia paleniska. O ile jednak infrastruktura potrzebna do czerpania gazu ziemnego z sieci jest stosunkowo prosta, o tyle przy gazie płynnym ze względu bezpieczeństwa będzie ona nieco bardziej złożona, co jednak wymaga przygotowania odpowiedniego projektu kotłowni gazowej. Przekonajmy się, jakie elementy muszą zostać w nim uwzględnione i dlaczego.

Czytaj więcej

zawory rurociągu gazowego

Rodzaje sieci gazowych

Gaz jest ważnym paliwem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania wielu elektrowni i elektrociepłowni, a także licznych zakładów przemysłowych, które korzystają z niego w celu pozyskiwania energii cieplnej potrzebnej do procesów technologicznych związanych z wytwarzaniem wysokich temperatur m.in. wytopem, suszeniem oraz wypalaniem, jak również używają w charakterze surowca lub składnika koniecznego do zajścia różnych reakcji. Okazuje się on także paliwem kluczowym dla gospodarstw domowych, którym służy jako opał oraz jest spalany w kuchenkach gazowych. Dostarczanie gazu ziemnego wymaga jednak przygotowania rozbudowanej sieci dystrybucyjnej, a podłączanie do niej nowych odbiorców oznacza sporządzanie szczegółowych projektów instalacji gazowych oraz wykonania stosownej infrastruktury. Przekonajmy się, jakie mogą być jej rodzaje.

Czytaj więcej

przyłącze gazowe

Jakie normy powinny spełniać przyłącza gazowe?

Gaz jest medium, które wykorzystuje się zarówno do zastosowań kulinarnych, jak i ciepłowniczych. By korzystać z niego na terenie zgazyfikowanym niezbędne będzie zwrócenie się do wyspecjalizowanej firmy oferującej projektowanie przyłącza gazowego i jego wykonanie, a także skontaktowanie się z działającym na danym terenie dostawcą gazu.

Czytaj więcej

projekt sieci gazowej

Jak sporządzić projekt remontu sieci gazowej?

Jedną z ważnych części infrastruktury przesyłowej są gazociągi dostarczające do odbiorców paliwo, które jest wykorzystywane do zasilania urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych i użytkowych, a także stosowane w działalności produkcyjnej, choćby do zasilania pieców w zakładach przemysłu cukierniczo-piekarskiego, lakierniach lub suszarniach drewna. Rurociągi muszą być utrzymywane we właściwym stanie technicznym, co jakiś czas niezbędne będą więc przy nich prace konserwacyjne i modernizacyjne. Ze względów bezpieczeństwa obowiązujące przepisy wymagają sporządzenia odpowiedniego projektu remontu sieci gazowej. Przekonajmy się, kto może go wykonać i co należy w nim uwzględnić.

Czytaj więcej

projekt gazowej sieci

Kiedy sieć gazowa kwalifikuje się do remontu?

Gaz jest paliwem komfortowym w użytkowaniu oraz stosunkowo bezpiecznym. Korzystanie z gazu jest popularne w celach grzewczych, przygotowywania ciepłej wody użytkowej, a także używania kuchenek. Gaz znajduje sporo zastosowań również w przemyśle jako surowiec do wielu procesów technologicznych oraz m.in. przy eksploatacji pieców. Choć dystrybucja gazu odbywająca się z wykorzystaniem gazociągów i systemów rozprowadzających go po budynkach jest niezwykle wygodna, to warto pamiętać, że poszczególne ich elementy z czasem mogą tracić swe pierwotne parametry i wymagać gruntownego remontu. Przeprowadzenie prac tego rodzaju wiąże się z potrzebą zaprojektowania instalacji gazowej. Przekonajmy się, kiedy może to być konieczne i sprawdźmy, dlaczego kwestia ta jest tak istotna.

Czytaj więcej

projekt

Co powinien zawierać projekt sieci gazowej?

Sieci gazowe są własnością dostawców gazu. Termin „sieć” określa uzbrojenie (rury i armaturę) oraz wszelkie urządzenia, które pozostają poza granicami nieruchomości lub poza konkretnym budynkiem. Wyróżnia się gazociągi wysokiego ciśnienia (sieci przemysłowe) oraz średniego ciśnienia (sieci rozprowadzające). W każdym przypadku budowa sieci gazowej musi być poprzedzona stworzeniem projektu spełniającego wymaganiaprojekt zawarte m.in. w prawie budowlanym oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Co należy zawrzeć w takim projekcie? Sprawdzamy poniżej.

Czytaj więcej