Blog

przyłącze gazowe

Warunki przyłączenia do sieci gazowej. Co się do nich zalicza?

Korzystanie z gazu okazuje się niezbędne zarówno w przypadku gospodarstw domowych, gdzie może on być używany nie tylko do ogrzewania budynku, ale również przygotowywania posiłków, jak i wówczas, gdy w grę wchodzą obiekty przemysłowe, gdzie gaz będzie konieczny również do celów technologicznych. By można podłączyć się do systemu dystrybucyjnego, potrzebne będzie właściwe projektowanie przyłącza gazowego, które uwzględni parametry poboru i zapewni jego całkowite bezpieczeństwo. Przekonajmy się, co się łączy z tym procesem.

Czytaj więcej

gazociąg

Jaka infrastruktura towarzyszy sieciom gazowym?

Korzystanie z gazu ziemnego pozwala na pozyskiwanie dużej ilości energii, ponieważ paliwo to cechuje się wysoką kalorycznością. Jest też przyjazne dla środowiska naturalnego, gdyż przy jego spalaniu powstają minimalne ilości zanieczyszczeń, a generowane spaliny nie zawierają pyłów, będących głównym powodem pogarszania się jakości powietrza. By można użytkować gaz zarówno w celach grzewczych, jak i zastosowaniach przemysłowych, niezbędna będzie jednak odpowiednia sieć dystrybucyjna. Poza gazociągami składa się ona z wielu elementów dodatkowych. Poza rozplanowaniem przebiegu instalacji konieczne będzie więc również właściwe projektowanie infrastruktury towarzyszącej. Przekonajmy się, co się na nią składa.

Czytaj więcej

ciśnienie gazowe

Czym się różnią sieci gazowe średniego ciśnienia od sieci gazowych wysokiego ciśnienia?

Gaz to ważny surowiec zużywany w energetyce i ciepłownictwie, a także przemyśle chemicznym oraz metalurgicznym, jak również w wielu branżach przemysłu spożywczego. Jest on ponadto niezbędny w większości gospodarstw domowych, gdzie używa się go do ogrzewania oraz gotowania. Do przesyłu gazu ziemnego konieczna jest odpowiednia sieć przesyłowa powstająca na podstawie skrupulatnie opracowywanych projektów instalacji gazowych. Ich najważniejszymi elementami są m.in. gazociągi średniego i wysokiego ciśnienia. Przekonajmy się, co je od siebie różni.

Czytaj więcej

nadzór inwestorski

Na czym polega nadzór inwestorski przy realizacji sieci gazowych?

Każdy podmiot zlecający realizację inwestycji konkretnemu wykonawcy oczekuje, że zostanie ona przeprowadzona zgodnie z istniejącym projektem oraz regułami sztuki budowlanej. Jednocześnie jego przedstawiciele nie muszą mieć kompetencji w zakresie robót budowlanych czy montażowo-instalacyjnych. Chcąc zatem, żeby wszystko przebiegało w odpowiedni sposób, może scedować swoje zadania na inspektora nadzoru inwestorskiego, który mając fachową wiedzę, będzie mógł reprezentować interesy swego mocodawcy, doglądając poczynań firm zajmujących się budową. Choć według prawa budowlanego powołanie inspektora jest dobrowolne w większości przypadków, to przy niektórych rodzajach inwestycji będzie to obligatoryjne. Takim przykładem jest budowa sieci gazowych.

Czytaj więcej

infrastruktura gazowa

Projektowanie stacji gazowej, a kwestie bezpieczeństwa

Infrastruktura przesyłowa służąca do dystrybucji gazu składa się z wielu komponentów, obejmując elementy takie jak główne magistrale rozprowadzające paliwo, gazociągi zasilające i rozdzielcze, a także przyłącza dochodzące bezpośrednio do poszczególnych odbiorców. Za transport gazu odpowiadają również urządzenia magazynujące oraz wymuszające przepływ, a także dbające o utrzymanie jego odpowiednich parametrów, takie jak tłocznie gazu podwyższające ciśnienie oraz stacje gazowe. Przekonajmy się, czym są i sprawdźmy, jak zapewnia się bezpieczeństwo ich działania.

Czytaj więcej

dystrybucja gazu w domu

Co zaliczamy do infrastruktury gazowej?

Gaz to paliwo o wysokiej kaloryczności i jednocześnie niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza, ponieważ zawiera stosunkowo niewielkie ilości substancji, mogących stanowić realne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Jest on w największym stopniu wykorzystywany do celów pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej, zarówno w energetyce kwalifikowanej, jak i poszczególnych przedsiębiorstwach. Służy również jako istotny surowiec dla przemysłu chemicznego. Jego odbiór, przechowywanie oraz dystrybucja wymaga jednak stworzenia odpowiedniej infrastruktury gazowej. Przekonajmy się, co ją tworzy i sprawdźmy, jakie są jej rodzaje.

Czytaj więcej

projekt

Projektowanie kotłowni gazowej krok po kroku

Korzystanie z urządzeń grzewczych zasilanych gazem jest nie tylko ekologiczne, ponieważ jego spalanie nie wiąże się z emisją substancji tworzących smog oraz przyczyniających się do zagrożenia dla zdrowia w takim stopniu jak używanie węgla lub drewna, ale również gwarantuje wysoki komfort użytkowania wynikający z prostej obsługi i braku konieczności systematycznego uzupełniania zapasu opału, pozbywania się popiołu czy czyszczenia paleniska. O ile jednak infrastruktura potrzebna do czerpania gazu ziemnego z sieci jest stosunkowo prosta, o tyle przy gazie płynnym ze względu bezpieczeństwa będzie ona nieco bardziej złożona, co jednak wymaga przygotowania odpowiedniego projektu kotłowni gazowej. Przekonajmy się, jakie elementy muszą zostać w nim uwzględnione i dlaczego.

Czytaj więcej

zawory rurociągu gazowego

Rodzaje sieci gazowych

Gaz jest ważnym paliwem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania wielu elektrowni i elektrociepłowni, a także licznych zakładów przemysłowych, które korzystają z niego w celu pozyskiwania energii cieplnej potrzebnej do procesów technologicznych związanych z wytwarzaniem wysokich temperatur m.in. wytopem, suszeniem oraz wypalaniem, jak również używają w charakterze surowca lub składnika koniecznego do zajścia różnych reakcji. Okazuje się on także paliwem kluczowym dla gospodarstw domowych, którym służy jako opał oraz jest spalany w kuchenkach gazowych. Dostarczanie gazu ziemnego wymaga jednak przygotowania rozbudowanej sieci dystrybucyjnej, a podłączanie do niej nowych odbiorców oznacza sporządzanie szczegółowych projektów instalacji gazowych oraz wykonania stosownej infrastruktury. Przekonajmy się, jakie mogą być jej rodzaje.

Czytaj więcej