Prowadzenie nadzorów inwestorskich

nadzór instalacji gazowych

Nasza firma projektowa zajmuje się bezpośrednią realizacją sporządzanych projektów, jednak wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom Klientów i oferujemy nasze usługi również w zakresie prowadzenia nadzorów inwestorskich. Możemy kontrolować realizację wszelkich elementów, układów i obiektów infrastruktury gazowej, w tym wykonawstwo projektu infrastruktury towarzyszącej. Zatrudniani przez nas inspektorzy nadzorów inwestorskich dopilnują, aby opracowana przez naszych projektantów dokumentacja została odpowiednio odczytana i zaimplementowana.

Kiedy nadzór inwestorski jest konieczny?

Warto zaznaczyć, że ustanowienie specjalisty od nadzoru inwestorskiego według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. jest obowiązkowe m.in. w przypadku budowy następujących obiektów budowlanych:

  • budowli zbiornikowych naziemnych i podziemnych na materiały gazowe:
     - niebezpieczne dla ludzi, mienia i środowiska,
     - wysokości lub zagłębieniu 5 m i większych,
  • gazociągów o ciśnieniu nominalnym 5 kPa i większym,
  • gazociągów o ciśnieniu nominalnym do 5 kPa i średnicach przewodów większych niż 150 mm, z wyjątkiem przyłączy gazowych o ciśnieniu nie większym niż 400 kPa,
  • obiektów tłoczni gazu,
  • obiektów stacji gazowych, wyposażonych w co najmniej dwa ciągi redukcyjne,
  • rurociągów oraz obiektów i urządzeń z nimi związanych transportujących czynnik gazowy niebezpieczny dla ludzi, mienia i środowiska.

Ponadto, jak podano w ustawie o prawie budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r., nadzór budowlany musi być sprawowany we wszelkich przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi.