Poznaj naszą firmę projektującą infrastrukturę gazową

samochody ciężarowe na parkingu

Siedziba firmy Promal znajduje się w Przeźmierowie, w powiecie poznańskim, na terenie województwa wielkopolskiego. Wykonujemy projekty instalacji oraz sieci gazowych zarówno przemysłowych, jak i dla Państwa domu. Posiadamy duże doświadczenie i szerokie kompetencje, dzięki czemu możemy zagwarantować wysoką jakość świadczonych usług. Zatrudniamy pracowników mających specjalistyczną wiedzę, którzy z chęcią służą fachową pomocą i poradą na każdym etapie współpracy. Dzięki wysokim kwalifikacjom naszych specjalistów z różnych branż, a także wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania możemy zagwarantować Państwu usługi na najwyższym poziomie. Z naszej oferty skorzystało już wielu zadowolonych Klientów.

Historia Firmy Promal

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PROMAL Małgorzata Magas to firma zlokalizowana w Poznaniu, działająca na rynku od stycznia 2003 r. Od początku istnienia firma ukierunkowana była na projektowanie sieci gazowych i innych elementów infrastruktury gazowej, pełnienie nadzorów autorskich oraz inwestorskich, prace koncepcyjne oraz analizy techniczne związane z branżą gazowniczą. 

W marcu 2007 r. firma zmieniła nazwę na PROMAL Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Małgorzata Magas i przeniosła się do nowej siedziby w Przeźmierowie na ul. Lotniczej 61. Obecnie firma działa po nazwą PROMAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Prosta struktura organizacyjna firmy pozwala do minimum obniżyć koszty własne, a przede wszystkim daje możliwość zachowanie pełnej kontroli nad przebiegiem prowadzonych prac. Współpracujemy na co dzień ze specjalistycznymi biurami geodezyjnymi, geologicznymi, konstrukcyjnymi oraz architektonicznymi, dzięki czemu możemy kompleksowo wykonywać zlecenia nie tylko na terenie Wielkopolski, lecz także w całej Polsce.

Zakres działalności nasze firmy projektowej

Nasza firma projektowa przygotowała bogatą ofertę związaną z projektowaniem instalacji i sieci gazowych. Nasze usługi obejmują m.in.:

 • projektowanie sieci i urządzeń gazowych wysokiego ciśnienia,
 • projektowanie sieci i urządzeń gazowych średniego i niskiego ciśnienia
 • projektowanie gazowych stacji redukcyjno-pomiarowych I i II stopnia oraz gazowych stacji pomiarowych,
 • projektowanie gazowych stacji redukcyjno-pomiarowych wraz z instalacjami LNG,
 • projektowanie remontów, przebudów stacji gazowych, redukcyjno-pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych,
 • projektowanie ZZU (Zespołów Zaporowo Upustowych),
 • pełnienie nadzorów autorskich nad budową sieci i urządzeń gazowych,
 • prace koncepcyjne oraz analizy techniczne związane z branżą gazowniczą,
 • prowadzenie spraw formalnych, uzgodnień związanych z projektem wraz z uzyskiwaniem pozwolenia na budowę,
 • pełnienie nadzorów inwestorskich nad budowami sieci oraz urządzeń gazowych wykonywanych w technologii stalowej oraz z tworzyw sztucznych.

plan sieci gazowejOferujemy usługi w zakresie:

 • koncepcji projektowych,
 • programów funkcjonalno-użytkowych,
 • projektów wykonawczych,
 • projektów budowlanych,
 • prac formalno prawnych (uzyskanie zgód, zezwoleń, decyzji – np.: środowiskowej, wodno-prawnej –wypisów, wyrysów z miejscowych planów, map ewidencyjnych i zasadniczych; oprawianie map do celów projektowych w wersji papierowej i numerycznej; opracowanie operatów wodno-prawnych),
 • nadzoru technicznego, projektowego, autorskiego,
 • sporządzania dokumentacji powykonawczej i odbiorowej,
 • tworzenia kosztorysów inwestorskich,
 • przedmiarów robót,
 • zbiorczych zestawień kosztów,
 • badań geotechnicznych.

Nasze projekty:

 • „Budowa instalacji odparowywania gazu LNG i stacji gazowej o przepustowości Q=2000 m3/h w miejscowości Staw wraz z linią zasilającą rozdzielnicy elektrycznej”,
 • ,,Instalacja odparowywania gazu LNG wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową gazu podwyższonego ciśnienia w miejscowości Strzałkowo”,
 • ,,Budowa gazociągu średniego ciśnienia od stacji gazowej w miejscowości Skrzyńsko wraz z przyłączem gazu do firmy Ruup Ceramika Sp. z o.o. zakończony stacją pomiarową II Q=1200 m3/h”,
 • ,,Budowa gazociągu przyłączeniowego wraz ze stacją pomiarową gazu średniego ciśnienia w miejscowości Przysucha”,
 • ,,Budowa stacji redukcyjno-pomiarowej podwyższonego średniego ciśnienia o przepustowości Q=1200 m3/h wraz z instalacją LNG w miejscowości Kleczew”,
 • ,,Przebudowa oraz zabezpieczenie gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 Karlino – Gorzysław w miejscowości Karścino gmina Karlino”,
 • ,,Tymczasowe zabezpieczenie kolizji przejazdu nad gazociągiem wysokiego ciśnienia Dn150 w obrębie miejscowości Karścino, gmina Karlino”,
 • ,,Likwidacja zaworu nr 605b w miejscowości Bartniki”,
 • ,,Analiza techniczna gazociągów wysokiego ciśnienia DN500 Krobia – Gorzysław oraz DN500 Żuchlów – Krobia wraz z przedstawieniem potrzeb remontowych”,
 • ,,Remont odwadniacza na gazociągu DN500 Żuchlów – Krobia w miejscowości Karzec (Dzięczyna)”,
 • „Remont ZZU nr 901 w miejscowości Rojęczyn na gazociągu DN500 Żuchlów – Krobia”,
 • „Budowa podziemnych kolektorów ssąco-tłoczących DN1200 PN84 (PN100) helu gazowego w PGNiG S.A. Oddział w Odolanowie”,
 • ,,Budowa stacji redukcyjno-pomiarowej I o przepustowości Q=3000 m3/h (docelowo Q=5000 m3/h) w miejscowości Skrzyńsko gmina Przysucha”,
 • ,,Remont śluzy odbiorczej DN500 na gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 Krobia – Odolanów”,
 • Remont śluzy nadawczej DN500 na gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 Krobia – Odolanów”,
 • ,,Obniżenie posadowienia gazociągu Garki – Odolanów w miejscowości Boników”,
 • „Rozbiórka i budowa gazociągu DN400 MOP 5,5 MPa relacji Mory – Wola Karczewska przy ul. Puławskiej 29 w Piasecznie”,
 • „Budowa gazociągu ś/c (MOP 0,5 MPa) w miejscowości Przysucha i Skrzyńsko” wraz z przyłączami do obiektów instytucjonalnych,
 • „Przebudowa istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 MOP 5,4 MPa odboczka Leszno w związku z rozbudową firmy P.H.U. SUPER-POL Waldemar Ciesiółka Autoryzowany Dealer”,
 • „Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie naprawy przekroczeń gazociągami w/c cieków wodnych”,
 • „Budowa gazociągu średniego ciśnienia Dz280 PE MOP 0,5MPa dla jednostki wojskowej J.W. w m. Powidz, ul. Witkowska 8”,
 • „Budowa gazociągu średniego ciśnienia Dz180 PE MOP 0,5MPa dla jednostki wojskowej J.W. 1156 Krzesiny w m. Poznań, ul. Silniki 1”,
 • „Przebudowa sieci gazowych wysokiego i średniego ciśnienia w ramach przebudowy Obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK-77”,
 • „Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 6,3MPa relacji Poznań – Rogoźno w rejonie miasta Murowana Goślina”,
 • „Budowa sieci gazowej ś/c dn90 PE i dn63 PE dla kompleksu budynków jednorodzinnych jednolokalowych i dwulokalowych w miejscowości Trzcielin”,
 • „Przebudowa dwóch odcinków sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN300 MOP 6,3 MPa dla zamierzenia inwestycyjnego – usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną”,
 • „Budowa sieci gazowej ś/c dn315 PE i dn225 PE dla Elektrociepłowni Karolin w Poznaniu przy ul. Energetycznej 3”,
 • „Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 zachodniej obwodnicy Łodzi zad. B - odcinek II, węzeł „Łódź Teofilów" (bez węzła) – DK91 w m. Słowik” – przebudowa sieci gazowych wysokiego i średniego ciśnienia,
 • „Projekt funkcjonalno-użytkowy dla zadania: „Budowa stacji gazowej o przepustowości projektowej QD=120.000m3/h w związku z przyłączeniem do sieci przesyłowej sieci dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o. w punkcie wyjścia Ostrożne (Zambrów)”.