Jaka infrastruktura towarzyszy sieciom gazowym?

gazociągKorzystanie z gazu ziemnego pozwala na pozyskiwanie dużej ilości energii, ponieważ paliwo to cechuje się wysoką kalorycznością. Jest też przyjazne dla środowiska naturalnego, gdyż przy jego spalaniu powstają minimalne ilości zanieczyszczeń, a generowane spaliny nie zawierają pyłów, będących głównym powodem pogarszania się jakości powietrza. By można użytkować gaz zarówno w celach grzewczych, jak i zastosowaniach przemysłowych, niezbędna będzie jednak odpowiednia sieć dystrybucyjna. Poza gazociągami składa się ona z wielu elementów dodatkowych. Poza rozplanowaniem przebiegu instalacji konieczne będzie więc również właściwe projektowanie infrastruktury towarzyszącej. Przekonajmy się, co się na nią składa.

Jak wygląda sieć dystrybucyjna gazu?

Dystrybucja gazu wymaga korzystania z dość rozbudowanej infrastruktury przesyłowej. Składają się na nią sieci o różnej przepustowości i parametrach eksploatacyjnych. Elementem doprowadzającym paliwo bezpośrednio do odbiorców są przyłącza gazowe, które są zakończeniem lokalnych gazociągów rozdzielczych. Rozprowadzają one paliwo na określonym terenie, pobierając je z gazociągów zasilających odpowiedzialnych za przesył na większych obszarach. Główny szkielet sieci tworzą gazociągi przesyłowe, którymi gaz jest odbierany od dostawców. W zależności od ilości przepływającego paliwa sieci pracują z rozmaitym ciśnieniem roboczym. Najwyższe będzie ono w gazociągach wysokiego ciśnienia. Mniejsze ciśnienie panuje w gazociągach podwyższonego średniego ciśnienia oraz gazociągach średniego ciśnienia, a najniższe występuje w gazociągach niskiego ciśnienia.

Jak infrastruktura towarzyszy sieciom gazowym?

Przesył gazu wymaga korzystania z rozbudowanej infrastruktury pomocniczej. W grę wchodzi to przede wszystkim uzupełniająca funkcjonalność rurociągów armatura w postaci zaworów zwrotnych i odcinających, filtrów oraz reduktorów ciśnienia. Ważnym elementem systemu są też tłocznie wymuszające przepływ paliwa, stacje redukcyjne, gdzie dochodzi do zmniejszania ciśnienia oraz podziemne zbiorniki przeznaczone do magazynowania gazu. Instalacje wymagają też odpowiedniej aparatury kontrolno-pomiarowej.