Czym się różnią sieci gazowe średniego ciśnienia od sieci gazowych wysokiego ciśnienia?

ciśnienie gazoweGaz to ważny surowiec zużywany w energetyce i ciepłownictwie, a także przemyśle chemicznym oraz metalurgicznym, jak również w wielu branżach przemysłu spożywczego. Jest on ponadto niezbędny w większości gospodarstw domowych, gdzie używa się go do ogrzewania oraz gotowania. Do przesyłu gazu ziemnego konieczna jest odpowiednia sieć przesyłowa powstająca na podstawie skrupulatnie opracowywanych projektów instalacji gazowych. Ich najważniejszymi elementami są m.in. gazociągi średniego i wysokiego ciśnienia. Przekonajmy się, co je od siebie różni.

Jak są zbudowane sieci gazowe?

Infrastruktura służąca do dystrybucji gazu jest dość złożona z uwagi na swoją rozległość, a także na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wynikającą z charakterystyki przesyłanego medium i jego podatności na zapłon i eksplozję. Tworzona w tym celu sieć gazowa składa się z ułożonych w gruncie rur stalowych albo propylenowych połączonych pozwalającymi na zmianę kierunku kształtkami i kolankami oraz jest wyposażona w odpowiednią armaturę, a więc m.in. zawory odcinające i zwrotne, filtry oraz reduktory ciśnienia. Do prawidłowego funkcjonowania całej struktury konieczne są też urządzenia wymuszające przepływ gazu oraz pozwalające na uzyskanie jego właściwych parametrów. W grę wchodzą tu tłocznie gazu, stacje redukcyjne, podziemne zbiorniki magazynowe, a ponadto aparatura kontrolno-pomiarowa.

Sieć średniego ciśnienia a sieć wysokiego ciśnienia

Sieć gazowa składa się z elementów o różnej charakterystyce, jeżeli chodzi o parametry pracy, a także rodzaj instalacji. Najważniejszym rozróżnieniem jest maksymalne ciśnienie robocze (MOP), z którym mogą pracować poszczególne gazociągi. Będzie ono najwyższe we przypadku sieci wysokiego ciśnienia, gdzie MOP wynosi od 1,6 MPa do 10 MPa. W sieciach podwyższonego średniego ciśnienia MOP zawiera się między 0,5 a 1,6 MPa, natomiast w sieci średniego ciśnienia wynosi ono od 10 MPa do 0,5 MPa. Najniższe wartości spotyka się w gazociągach niskiego ciśnienia z MOP jest mniejszym od 10 kPa.