Na czym polega nadzór inwestorski przy realizacji sieci gazowych?

nadzór inwestorskiKażdy podmiot zlecający realizację inwestycji konkretnemu wykonawcy oczekuje, że zostanie ona przeprowadzona zgodnie z istniejącym projektem oraz regułami sztuki budowlanej. Jednocześnie jego przedstawiciele nie muszą mieć kompetencji w zakresie robót budowlanych czy montażowo-instalacyjnych. Chcąc zatem, żeby wszystko przebiegało w odpowiedni sposób, może scedować swoje zadania na inspektora nadzoru inwestorskiego, który mając fachową wiedzę, będzie mógł reprezentować interesy swego mocodawcy, doglądając poczynań firm zajmujących się budową. Choć według prawa budowlanego powołanie inspektora jest dobrowolne w większości przypadków, to przy niektórych rodzajach inwestycji będzie to obligatoryjne. Takim przykładem jest budowa sieci gazowych.

Z czego wynika obowiązek ustanowienia nadzoru inwestorskiego przy sieciach gazowych?

Obowiązek ustanowienia nadzoru inwestorskiego może wynikać z decyzji o pozwoleniu na budowę, ale także wówczas, gdy dany rodzaj obiektu jest wymieniony w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Znajdują się w nim m.in. sieci gazowe, w tym gazociągi o ciśnieniu nominalnym 5 kPa oraz większym albo o ciśnieniu nominalnym do 5 kPa, oraz średnicy przewodów przekraczających 150 mm, z wyjątkiem przyłączy gazowych o ciśnieniu nie większym niż 400 kPa, a ponadto tłoczni gazu oraz obiektów stacji gazowych wyposażonych w przynajmniej w dwa ciągi redukcyjne.

Jakie są zadania inspektora nadzoru inwestorskiego?

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma za zadanie reprezentowanie inwestora na budowie. Jego rolą jest też sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, kontrola i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach oraz odbiorach technicznych instalacji, a także urządzeń technicznych.