Co powinien zawierać projekt sieci gazowej?

projekt

Sieci gazowe są własnością dostawców gazu. Termin „sieć” określa uzbrojenie (rury i armaturę) oraz wszelkie urządzenia, które pozostają poza granicami nieruchomości lub poza konkretnym budynkiem. Wyróżnia się gazociągi wysokiego ciśnienia (sieci przemysłowe) oraz średniego ciśnienia (sieci rozprowadzające). W każdym przypadku budowa sieci gazowej musi być poprzedzona stworzeniem projektu spełniającego wymagania zawarte m.in. w prawie budowlanym oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Co należy zawrzeć w takim projekcie? Sprawdzamy poniżej.

Co trzeba uwzględniać w projekcie sieci gazowej?

W projektach gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia powinny się znaleźć wszelkie informacje dotyczące inwestycji tj. jej nazwa, cel, dane biura projektowego, imię i nazwisko inwestora, sposób realizacji inwestycji, zakres planowanych prac w odniesieniu do infrastruktury i zabudowy terenu oraz bezpieczeństwa jej użytkowania. Ponadto projekt sieci gazowej musi uwzględniać warunki geologiczne i hydrologiczne miejsca inwestycji, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. W dokumentacji nie może zabraknąć pozwoleń i decyzji administracyjnych dotyczących zgody na budowę gazociągu w określonej lokalizacji w odniesieniu do uwarunkowań środowiskowych i społecznych.

W praktyce projekt sieci gazowej powinien składać się z dwóch części: projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego. W projekcie budowlanym musi się znaleźć część opisowa wraz z obliczeniami wytrzymałościowymi, wpisami z ewidencji gruntów, decyzjami administracyjnymi oraz częścią rysunkową. Projekt wykonawczy z kolei opracowuje się na podstawie projektu budowlanego. Jest on jego uzupełnieniem. Zawiera m.in. szczegółowe dane dotyczące kosztorysu oraz realizacji inwestycji. Powinien zawierać informacje o planowanych rozwiązaniach technologicznych oraz zastosowaniu określonych materiałów i urządzeń na budowie wraz z wyjaśnieniem kryteriów ich doboru.