Kiedy sieć gazowa kwalifikuje się do remontu?

projekt gazowej sieci

Gaz jest paliwem komfortowym w użytkowaniu oraz stosunkowo bezpiecznym. Korzystanie z gazu jest popularne w celach grzewczych, przygotowywania ciepłej wody użytkowej, a także używania kuchenek. Gaz znajduje sporo zastosowań również w przemyśle jako surowiec do wielu procesów technologicznych oraz m.in. przy eksploatacji pieców. Choć dystrybucja gazu odbywająca się z wykorzystaniem gazociągów i systemów rozprowadzających go po budynkach jest niezwykle wygodna, to warto pamiętać, że poszczególne ich elementy z czasem mogą tracić swe pierwotne parametry i wymagać gruntownego remontu. Przeprowadzenie prac tego rodzaju wiąże się z potrzebą zaprojektowania instalacji gazowej. Przekonajmy się, kiedy może to być konieczne i sprawdźmy, dlaczego kwestia ta jest tak istotna.

Bezpieczeństwo użytkowania gazu

Gaz ma wysoką kaloryczność, dzięki czemu przy jego spalaniu można pozyskać znaczną ilość energii. Jednocześnie przy wysokich stężeniach gazu jego zapłon może powstawać samoistnie np. wskutek podwyższonej temperatury czy pojawienia się iskry elektrycznej. Z uwagi na ogromną energię potencjalnego wybuchu jedną z ważniejszych kwestii związanych z użytkowaniem instalacji gazowych jest zapewnienie jej pełnej szczelności. Wszystkie elementy muszą dobrze radzić sobie z utrzymywaniem ciśnienia, a stan armatury powinien być na tyle dobry, by ryzyko wycieku i ewentualnej eksplozji było minimalne.

Kiedy niezbędny będzie remont instalacji gazowej?

Infrastruktura gazowa jest poddawana regularnym kontrolom. Elementy zainstalowane wewnątrz budynku bada się m.in. przy okazji przeglądów budowlanych. Gruntowny remont będzie niezbędny w przypadku, gdy pojawią się nieszczelności. Zdarza się też, że jest on potrzebny, gdy zmienia się przeznaczenie obiektu lub jest on modernizowany. Inwestycja związana z wymianą istniejącej instalacji gazowej wymaga przygotowania szczegółowego projektu, który pozwoli na rozprowadzenie medium do wszystkich odbiorców, a jednocześnie pozwoli na zachowanie wszelkich wymogów bezpieczeństwa określonych w obowiązujących przepisach.