Organizacja kotłowni gazowej – krok po kroku

kotłownia gazowa

Instalacja grzewcza to jeden z najważniejszych elementów domu, zwłaszcza w okresie zimowym. W tej kwestii główne centrum dowodzenia stanowi kotłownia. Jej projekt, budowa oraz wyposażenie nie mogą być przypadkowe. Kotłownia musi spełniać wymagania, zawarte w obowiązujących przepisach, które zapewniają bezpieczeństwo użytkowników. Dobre rozplanowanie tego pomieszczenia będzie inwestycją na długie lata.

Dobre miejsce na kotłownię

Najbardziej opłacalnym rozwiązaniem byłoby umieszczenie kotłowni w samym centrum budynku, ponieważ w ten sposób ciepło rozchodzi się równomiernie i nie występują jego straty. Nie jest to jednak często wybierane rozwiązanie, ponieważ urządzenia grzewcze i pompy wydają podczas pracy głośne dźwięki. Dlatego najpopularniejsze rozwiązania to umieszczenie kotłowni w piwnicy lub pomieszczeniu oddalonym od części mieszkalnej, na przykład połączonym z garażem.

Projekt kotłowni gazowej

Najlepiej, aby już podczas projektowania domu dokonane zostały obliczenia mocy, jaka będzie potrzebna do ogrzania wszystkich pomieszczeń i wytworzenia ciepłej wody użytkowej. Wynik wpływa na wybór odpowiedniego kotła. Nasza firma wykonuje projekt instalacji elektrycznej kotłowni gazowej z największą starannością, według panujących standardów. Wykonujemy również projekty kotłowni zasilanych gazem płynnym propan–butan. Projektowanie instalacji gazowych rozpoczynamy od dokładnej analizy zapotrzebowania obiektu na gaz oraz obliczenia strat ciśnienia, jakie mogą występować w instalacji.

Wymagania prawne odnośnie projektu kotłowni

Prawo budowlane wymaga, aby kocioł na paliwo stałe, olej oraz urządzenia gazowe, które posiadają otwartą komorę spalania, były zamontowane w osobnym pomieszczeniu, niemieszkalnym. Kotły gazowe o mocy większej niż 30 kilowatów wymagają kotłowni, której wysokość nie może być niższa niż 2,2 metra. Jeśli zamontowany ma być kocioł na gaz płynny, dodatkowo podłoga kotłowni nie może znajdować się poniżej poziomu terenu. Ponadto w takiej sytuacji, w odległości pięciu metrów nie mogą znajdować się nawet otwory, studzienki ani pomieszczenia, będące poniżej naturalnego poziomu terenu.