Przyłącza gazowe - jakie standardy powinny spełniać?

Przyłącza gazowe

Chociaż na co dzień nie przywiązujemy do tego wagi, to wiele urządzeń, dzięki którym podgrzewamy wodę, ogrzewamy pomieszczenia i przyrządzamy posiłki, działa na bazie gazu ziemnego. Aby jednak korzystać z zalet, jakie posiada ten rodzaj paliwa, niezbędne jest wykonanie odpowiedniej instalacji. Jednym z jej najważniejszych elementów są przyłącza gazowe. Czym się charakteryzują? I jakie standardy muszą spełniać, by korzystanie z gazu było dla nas bezpieczne? Przekonajmy się!

Co mówi prawo?

Kwestia wykonania instalacji gazowej, a co za tym idzie, tworzenie przyłączy jest regulowane przez polskie prawo. Na uwagę zasługuje m.in.:

  • Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997 r. - tekst jednolity (Dz. U. nr 54/97, poz. 348 z późniejszymi zmianami),
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 24.08.2000 r. w sprawie szczegółowych warunków podłączenia podmiotów do sieci gazowych, obrotu paliwami gazowymi, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. nr 77, poz. 877),
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.12.2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. nr 1 poz. 8 z dn. 14.01.2001 r.).

Przyłącze gazowe - czym jest?

Zgodnie z definicją podaną przez ministra gospodarki w szczegółowych warunkach funkcjonowania systemu gazowego z 2 lipca 2010 przyłączem do sieci gazowej określa się odcinek sieci od gazociągu zasilającego do armatury odcinającej, służący do przyłączenia do sieci gazowej urządzeń lub instalacji podmiotu przyłączanego. To na nim znajduje się kurek główny, który umożliwia odcięcie docierającego do nas gazu. Element ten jest umieszczony zazwyczaj w tzw. szafce gazowej umieszczonej na ścianie zewnętrznej zasilanego budynku lub w linii ogrodzenia działki w przypadku domów jednorodzinnych. Inną częścią składową przyłącza jest reduktor ciśnienia oraz gazomierz. Pierwszy służy do obniżenia ciśnienia panującego w sieci gazowej do ciśnienia 5 kPa, a drugi - do pomiaru objętości przepływającego gazu.

Przyłącze gazowe - jakie standardy musi spełniać?

Cała instalacja gazowa musi spełniać ściśle określone wymagania. Aby korzystanie z niej było w ogóle możliwe, konieczne jest otrzymanie wszystkich potrzebnych pozwoleń, co poprzedzone jest złożeniem wniosku o określenie warunków przyłączenia. Oczywiście bazą są trwałe, atestowane materiały, a cały proces nadzorowany jest przez uprawnione do tego osoby.

Sam projekt przyłącza gazowego także musi zostać przygotowany przez specjalistę z uprawnieniami do projektowania instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, z rozszerzeniem na projektowanie instalacji gazowych. Zdobyta wiedza musi być potwierdzona wpisem do rejestru prowadzonego przez zakład gazowniczy. Trzeba także pamiętać, że projekt przyłącza musi spełniać podstawowe wymagania WTB i WTG oraz wymagania przywoływanych w nich norm. Nie mniej istotne jest zastosowanie się do wytycznych miejscowego zakładu gazowniczego i przepisów zawartych w Standardach Technicznych Izby Gospodarczej Gazownictwa. Wszystkie te zasady dotyczą zarówno projektu nowego przyłącza, jak i jego wymiany, przebudowy czy modernizacji.

Jakie informacje znajdziemy we wspomnianych źródłach? Dokumenty te mówią m.in. o:

  • konieczności stosowania kurka głównego odcinającego dopływ gazu,
  • szczegółowych wymaganiach dotyczących lokalizacji, zabezpieczenia, dostępu i oznakowania przyłącza,
  • koniecznej liczbie kurków głównych i innych zaworów odcinających,
  • rodzajach i sposobie prowadzenia przewodów gazowych w zależności od typu zasilanego budynku oraz rodzaju, ciśnienia i zużycia gazu.

Nasza oferta

Projektowanie przyłączy gazowych wymaga więc doświadczenia i w pełni profesjonalnego podejścia. Dlatego, jeśli szukasz ekipy, która podejmie się tego zadania - wybierz naszą ofertę. Zdajemy sobie sprawę, jak dużym zagrożeniem jest gaz, dlatego wszystkie czynności są wykonywane zgodnie z zasadami określonymi przez przepisy prawa. Nasi specjaliści tworzą profesjonalne projekty, tak by instalacja była zgodna z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci gazowej oraz z pozwoleniem na budowę lub pozwoleniem na rozbudowę instalacji gazowej. Dołącz do grona zadowolonych klientów i sprawdź naszą ofertę!