Co zaliczamy do infrastruktury gazowej?

dystrybucja gazu w domu

Gaz to paliwo o wysokiej kaloryczności i jednocześnie niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza, ponieważ zawiera stosunkowo niewielkie ilości substancji, mogących stanowić realne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Jest on w największym stopniu wykorzystywany do celów pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej, zarówno w energetyce kwalifikowanej, jak i poszczególnych przedsiębiorstwach. Służy również jako istotny surowiec dla przemysłu chemicznego. Jego odbiór, przechowywanie oraz dystrybucja wymaga jednak stworzenia odpowiedniej infrastruktury gazowej. Przekonajmy się, co ją tworzy i sprawdźmy, jakie są jej rodzaje.

Jakie są najważniejsze części infrastruktury gazowej?

Za infrastrukturę gazową uznaje się instalacje niezbędne do wykorzystywania tego surowca i przesyłanie go w istniejącym systemie oraz kierowanie do poszczególnych odbiorców. W jej skład wchodzą urządzenia niezbędne do obsługi wydobycia krajowego, a także pobierania surowca pochodzącego z importu – rurociągi do krajów sąsiednich oraz terminale dające możliwość odbioru gazu skroplonego. Poza siecią gazociągów magistralnych istnieje także sieć dystrybucyjna wysokiego ciśnienia, która rozprowadza surowiec po konkretnych regionach. W systemie funkcjonują także podziemne magazyny gazu.

Co składa się na infrastrukturę dystrybuującą gaz pod średnim i niskim ciśnieniem?

Dystrybucja gazu odbywa się z użyciem sieci o różnych parametrach i przepustowości. Najważniejszą częścią są gazociągi przesyłowe, którymi gaz płynie bezpośrednio od dostawców. Z nich jest przekazywany do obsługujących większe obszary gazociągów zasilających, a następnie do gazociągów rozdzielczych, znajdujących się w poszczególnych gminach czy miastach. Do doprowadzania gazu do odbiorców służą natomiast przyłącza gazowe.