Projektowanie kotłowni gazowej krok po kroku

projekt kotłowni

Korzystanie z urządzeń grzewczych zasilanych gazem jest nie tylko ekologiczne, ponieważ jego spalanie nie wiąże się z emisją substancji tworzących smog oraz przyczyniających się do zagrożenia dla zdrowia w takim stopniu jak używanie węgla lub drewna, ale również gwarantuje wysoki komfort użytkowania wynikający z prostej obsługi i braku konieczności systematycznego uzupełniania zapasu opału, pozbywania się popiołu czy czyszczenia paleniska. O ile jednak infrastruktura potrzebna do czerpania gazu ziemnego z sieci jest stosunkowo prosta, o tyle przy gazie płynnym ze względu bezpieczeństwa będzie ona nieco bardziej złożona, co jednak wymaga przygotowania odpowiedniego projektu kotłowni gazowej. Przekonajmy się, jakie elementy muszą zostać w nim uwzględnione i dlaczego.

Jakie potencjalne zagrożenia wiążą się z używaniem gazu płynnego?

Gaz płynny cechuje się wysoką kalorycznością, a jego charakterystyka użytkowa będzie zbliżona do popularnego gazu ziemnego. Ze względu na różnice w parametrach fizyko-chemicznych przygotowanie kotłowni do spalania gazu płynnego jest jednak bardziej złożone, gdyż jest on cięższy od powietrza i w razie ewentualnego wycieku ma tendencję do gromadzenia się w najniżej położonych miejscach.

Jakie rozwiązania są niezbędne w kotłowni z urządzeniem spalającym gaz płynny?

W kotłowniach przystosowanych do spalania gazu płynnego należy zastosować różne rozwiązania niwelujące ryzyko jego wybuchu w razie rozszczelnienia instalacji w wyniku awarii. Konieczne okażą się m.in. kratki wentylacyjne na poziomie podłogi, drzwi wewnętrzne wyposażone w próg uniemożliwiający wypływ gazu do innych pomieszczeń oraz drzwi zewnętrzne, które będą go pozbawione. Obowiązkowy okaże się również np. specjalny czujnik gazu zakładany wraz z zaworem odcinającym.